Sajtóközlemény

A romániai, magyar tannyelvű Bolyai Egyetem újraindításáért küzdő Bolyai Kezdeményező Bizottság két alelnöke, Hantz Péter egyetemi adjunktus és Kovács Lehel István egyetemi adjunktus fenyegető levelet kapott Nicolae Bocsan egyetemi tanártól, az egyetem rektorától.

A február 25.-iki keltezésű levélben Nicolae Bocsan azzal vádolja a két magyar oktatót, hogy hamis képet festettek a Babes-Bolyai Tudományegyetem multikulturális jellegéről. A rektor véleménye szerint megszegték az oktatók statútumáról szóló 128-as törvény 115. paragrafusát, melynek értelmében a tanárok felelősségre vonhatók, ha rombolják az intézményük jó hírnevét.

A levél utolsó bekezdésében a rektor közli, hogy rátért a 128-as törvény 116. paragrafusának a két oktatóval szembeni alkalmazására. Ez a paragrafus különféle retorziókat helyez kilátásba, az írásos figyelmeztetéstől a munkaszerződés felbontásáig.

A fenyegető rektori levelek kiküldését a Bolyai Kezdeményező Bizottság a demokrácia súlyos megsértéseként értékeli. Az egyetem nemcsak a magyar tannyelvű karok újraindításáért síkra szálló 149 oktató véleményét vette semmibe, hanem retorziókat helyez kilátásba azon fiatal tanárok ellen, akik leleplezték az egyetem hamis multikulturalizmusát, amelynek nevében visszautasítják a magyar oktatók jogos követeléseit.

A Bolyai Kezdeményező Bizottság

2006. február 28.