A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságénak állásfoglalása

Állásfoglalás

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága kolozsvári ülésén a következő állásfoglalást fogadta el:
Támogatjuk a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar oktatói többségének arra irányuló szándékát és törekvését, hogy a multikulturális jellegnek és a tagozati autonómiának megfelelően a magyar oktatási "vonal" nyerjen az egyetemi struktúrának megfelelő önállóságot magyar oktatási nyelvű tanszékekkel és karokkal. Álláspontunk összhangban áll az EBESZ kisebbségi főbiztosa által kibocsátott, 1996-os hágai ajánlással.

Kolozsvár, 2006. március 8.

Az MTA MTK Elnöki Bizottság

Luarea de poziţie a Comitetului Prezidenţial pentru Ştiinta Maghiară de peste Hotare al Academiei Maghiare de Ştiinte

În şedinţa sa din Cluj, Comitetul Prezidenţial pentru Ştiinţa Maghiară de peste Hotare al Academiei Maghiare de Ştiinţe, a adoptat următoarea luare de poziţie:

Sprijinim aspiraţia şi iniţiativa exprimată de majoritatea cadrelor didactice maghiare de la Universitatea "Babes-Bolyai", ca prin catedre si facultăţi cu limba de predare maghiară, linia maghiară să dobândească o suficientă autonomie, cu un statut clar în structura universităţii, în concordanţă cu caracterul multicultural al instituţiei si cu autonomia liniilor de studii. Poziţia noastră este în conformitate cu Recomandarea de la Haga, din 1996, a înaltului comisar pentru minorităţi al OSCE.


Cluj, la 8 martie 2006
Comitetul Prezidenţial
al Academiei Maghiare de Ştiinte